Gromadzenie danych osobowych

Podczas rejestracji zbierane są informacje potrzebne serwisowi do identyfikacji Podmiotu oraz do kontaktu administratora z Użytkownikiem - właścicielem Podmiotu. Formularz rejestracji zbiera dane identyfikacyjne Podmiotu oraz dane osoby upoważnionej do reprezentacji tego Podmiotu. Dane te gromadzone są w celu przyspieszenia i poprawy jakości komunikacji z Użytkownikiem oraz autoryzacji. Informacje osobowe zbierane są wyłącznie w sposób jawny i za wyraźną zgodą Użytkownika. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika. Dane przechowywane są na bezpiecznym serwerze, gromadzone w bazie danych zabezpieczonej silnym hasłem.

Logowanie do serwisu

Aby skorzystać z niektórych zawartości serwisu Mapa Aktywności Lokalnej, wymagane jest logowanie. Logowanie odbywa się poprzez podanie loginu oraz hasła użytkownika. Każde zalogowanie do serwisu odnotowywane jest w bazie danych i plikach na serwerze. Zapamiętywana jest data logowania oraz adres IP maszyny, z której nastąpiła próba logowania.

Rejestracja Podmiotu

Osoby, pragnące zarejestrować swój Podmiot w serwisie powinny podać podstawowe dane służące jego późniejszej identyfikacji. Pola wymagane zostały w formularzu rejestracji specjalnie oznaczone (etykiety pół są koloru czerwonego oraz zawierają znakczek w postaci gwiazdki). Wymagane jest także zapoznanie się z regulaminem serwisu.  

Ciasteczka (Cookies)

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na Twoim komputerze. Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy nie wyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Funkcja logowania w serwisie Mapa Aktywności Lokalnej wymaga obsługi cookies.

Zmiana lub usunięcie danych osobowych

Każdy zarejestrowany Użytkownik serwisu ma prawo zgłosić zmianę swoich danych osobowych. Użytkownik ma również prawo usunięcia swoich danych z serwisu. Zmiana lub usunięcie danych następuje w sposób pośredni, przez kontakt z administratorem serwisu. Zmianę/usunięcie danych osobowych należy zgłosić korzystając z poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Kontakt

Właścicielem serwisu jest Miasto Zabrze.

Kontakt z administracją wirtyny: admin@mal.zabrze.pl