Wyszukaj w serwisie
Baza świeżej wiedzy

Skorzystaj z bezpłatnych powiadomień wprost na twoją skrzynkę!

Sprawdź co się dzieje
2020-02-29„ZABRZE W DETALU” WERNISAŻ WYSTAWY
2020-02-22„NA 4 ŁAPY” - SEMINARIUM
2020-02-21„MODA NA POLSKI - W WIELKIM KSIĘSTWIE BAŁAKU”
2020-02-18Anatoomia uczuć
2020-01-30Zdobądź 5000 zł dla swojej organizacji: Zabrze
2020-01-13Ferie w mieście, Ale... lepsze będą ferie pod miastem! Zapraszamy
2020-01-1228. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu
2020-01-09Koncert Noworoczny w Miejskim Ośrodku Kultury
2020-01-02Europa Nostra dla mieszkańców Zabrza
2019-12-18Jarmark Bożonarodzeniowy "Idą święta"!Środa, 18 Grudzień 2019 14:00">
System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej
Biulety Informacji Publicznej

Nabór kandydatów do komisji konkursowych

Data: 2019-10-03

Zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych opiniujących zgłoszone projekty na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Kto może zgłaszać kandydatów? 

Osoby wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Sposób i termin zgłaszania kandydatów 

Formularz zgłoszeniowy (w załączeniu poniżej) powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania zgłaszającej organizacji oraz przez zgłaszanego kandydata. Zgłoszenia w wersji papierowej można składać do 15 października 2019 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu przy ul. Brodzińskiego 4. 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy.docx