Wyszukaj w serwisie
Baza świeżej wiedzy

Skorzystaj z bezpłatnych powiadomień wprost na twoją skrzynkę!

Sprawdź co się dzieje
2019-11-1423. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Kultura Europy Środkowej"Czwartek, 14 Listopad 2019 09:00">
2019-11-11Obchody Narodowego Święta Niepodległości
2019-11-04Barbórkowa Szychta dla bajtli
2019-10-31Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu zaprasza miłośników legendarnych śląskich zjaw i stworów !
2019-10-30Ostatnie miejsca na warsztaty chóralne
2019-10-27Kopernik na rowerze 9/2019
2019-10-26Wokół Tragedii Śląskiej 1945: pamięć, która łączy
2019-10-19Kopernik na rowerze 8/2019
2019-10-17VI Zabrzański Budżet Partycypacyjny - 3 października rusza głosowanie
2019-10-06Niedziela zdrowia i urody
System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej
Biulety Informacji Publicznej

Trwają zapisy do projektu "Kompleksowe wsparcie społeczności lokalnych i instytucji samorządowych w ramach trzeciej misji uczelni"

Data: 2019-09-23

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie

W związku z pozyskaniem przez Politechnikę Śląską funduszy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym na realizację projektu pt. "Kompleksowe wsparcie społeczności lokalnych i instytucji samorządowych w ramach trzeciej misji uczelni" zapraszamy do zapoznania się z informacjami i wzięcia udziału w rekrutacji do projektu. Projekt przewiduje m.in. wsparcie dla osób biernych zawodowo w wieku 55l. i więcej.

Zaplanowano 3 rodzaje wsparcia dla seniorów: 1. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej: 20h/grupę. 2. Zajęcia ICT: 30h/grupę. 3. Warsztaty wyjazdowe pobudzające aktywność edukacyjną i kulturalną: 2dni.

Zajęcia odbywać się będą w salach Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu Uczestnicy otrzymaj poczęstunek, zwrot kosztów dojazdu (komunikacja miejską; do wysokości 150zł/osobę - w całym cyklu szkoleń w ramach projektu) oraz w przypadku warsztatów wyjazdowych: nocleg i wyżywienie.

Tematyka zajęć:

1. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej: 1. Dyskusja moderowana. 2. Ćwiczenia w grupie: przyjmowanie ról społecznych, budowanie współpracy w zespole. 3. Studium przypadku: zastosowanie metod i narzędzi do rozwiązywania rzeczywistych problemów stojących przed grupą/organizacją.

2. Zajęcia ICT 1. Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji. 2. Tożsamość cyfrowa. 3. Prawa autorskie i licencje. 4. Narzędzia i ochrona danych. 5. Przetwarzanie treści. 6. Rozwiązywanie problemów technicznych

3. Warsztaty wyjazdowe pobudzające aktywność edukacyjną i kulturalną. Organizacja i realizacja włączających zajęć kulturalnych w celu praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy np. zajęcia teatralne, przygotowanie i przedstawienie na forum (np. w formie prezentacji multimedialnej) nabytych w projekcie kompetencji.

Efekty kształcenia:

Asertywność, umiejętność pracy w grupie, umiejętność wystąpień publicznych, umiejętność przeglądania, szukania i oceny informacji, innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii, rozumienie, poszanowanie oraz stosowanie prawa własności intelektualnej i licencji.

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się na stronie internetowej projektu:

https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/roz2/Strony/Kompleksowewsparcie.aspx